Hvem er Elinett?

I over hundre år har vi sørget for sikker strømforsyning. Levering av elektrisitet er en samfunnskritisk tjeneste, og vår jobb er å sørge for trygg og stabil strømleveranse til alle våre 31.900 kunder. For våre kunder skal strømmen være en selvfølgelighet, vi skal alltid være på.

Nå skifter vi navn fra Istad Nett til Elinett. Dette gjør vi fordi myndighetene har bestemt at nettselskapene med monopol i sine områder i Norge skal skilles tydelig fra den konkurranseutsatte delen av strømselskapene. De øvrige Istad-selskapene beholder sine navn, mens vi i Istad Nett blir Elinett.

Elinett

Hvorfor nettopp Elinett?

Navnet Elinett er resultat av en intern navnekonkurranse. Navnet reflekterer det vi gjør; el + i + nett.
I-en reflekterer i tillegg både romsdals-i-en, og verdier som er viktige for oss.

Vi er innovative, ivrige, imøtekommende og inkluderende.

Vi har utformet ny logo og visuell identitet med fargeprofil og tilhørende elementer. I løpet av de neste månedene vil Elinett-uttrykket ta over mer og mer av Istad Nett-profilen, og ved årsskiftet vil Istad Nett slik vi kjenner profilen i dag være historie.

Foreløpig finner du oss fortsatt på: istadnett.no

Logo